Z Pustého hradu pevnosť Boyard + Žiaci v Menze TU


StredTV – Zvolen – 26. 4. 2013: Na Pustom hrade sa konal ďalší ročník akcie Kľúč od pevnosti Pustého hradu pod taktovkom Centra voľného času Domino a Mesta Zvolen.
V bývalej Menze – Aule študentského domova mládeže Technickej univerzity sa prezentovali žiaci ZŠ Jilemnického so svojimi projektami.