Veľkonočný absolventský koncert

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ a Konzervatória PinkHarmony v spojení so speváckym Absolventským koncertom Klaudie Petickej