Škola TV

SkolaTV_Zapis_2013

 

POSLEDNÝ MOŽNÝ TERMÍN ZÁPISU: štvrtok 27. 6. 2013 od 17.30 do 18.00 na Hviezdoslavovej 11 (vedľa Hotela Academic).

S nadšením Vám oznamujeme, že gestorom a jedným zo školiteľov Detskej školy TV a FILMU bude známy moderátor, šéfredaktor a producent Patrik HERMAN z TV Markíza!
Samozrejme sme v jednaní aj s ďalšími osobnosťami TV a filmu, takže o doborné skúsenosti priamo z praxe nebude núdza.

Najbližší termín zápisu je ŠTVRTOK 13. 6. 2013.
Zápis bude prebiehať od 15.00 do 17.00 v priestoroch Komplexu škôl PinkHarmony na Hviezdoslavovej 11 – vedľa Hotela Academic.

Detská škola TV a FILMU je súčasťou Základnej umeleckej školy PinkHarmony s poobedňajším vyučovaním zameraným na umeleckú prax.
Žiaci ukončujú každý školský rok s vysvedčením na základe akreditácie Ministerstva školstva SR.
Školné bolo na školský rok 2013/2014 stanovené na 20 € mesačne resp. 100 € polročne.
Záujemcom zo sociálne znevýhodnených rodín môžeme školné znížiť alebo úplne odpustiť a aj zapožičať potrebné vybavenie.

Popis odborov nájdete na plagáte:

Škola TV poster