Predstavujeme StredTV

StredTV – Stredisko odborného vzdelávania a praxe pri PinkHarmony.

 

Rozvíjame odborné kompetencie študentov v oblasti audiovízie, filmu, hereckej tvorby, športu, hudby, tanca, maskérskej, kostýmovej a scénickej tvorby.

Tvorbu a príspevky Vám prinášajú mladí ľudia, študenti Konzervatória, Gymnázia a ZUŠ z Komplexu škôl športu a umenia PinkHarmony.

Výroba sa realizuje v rámci stredoškolskej odbornej výuky, praxe a umleckých predmetov moderovanie, práca s kamerou a mikrofónom.

Otvorili sme tiež špeciálne nové odbory:

 

Gymnázium PHA:

- Digitálna multimediálna tvorba (SŠ s maturitou)

ZUŠ PHS:

- herecká tvorba v TV a filme

- audiovizuálna a multimediálna tvorba.

 

Do procesu tvorby by sa zapájajú aj žiaci Strednej školy scénického výtvarníctva PHA,

ktorí tvoria masky, kostými a scény.

 

Viac informácií o študijných odboroch nájdete na stránke: www.pinkharmony.sk

 

Srdečne ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!