Na Pustom Hrade tisícky ľudí + Detská škola TV


StredTV – Zvolen 13. 9. 2013: V Komplexe škôl športu a umenia PinkHarmony privítali nových žiakov Detskej školy TV a filmu. Pustý Hrad počas Výstupu opäť ožil, ba priam praskal vo švíkoch.
STRED.TV – Stredisko odborného vzdelávania a praxe pri PinkHarmony.