Monthly Archives: jún 2016

hlavička

Metamorfózy

Keď sa spojí humor, smiech a zábava, môže to priniesť nečakané tvorivé aktivity. Aj posledný príspevok školského roka 2015/2016 od žiakov odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby SZUŠ Pink Harmony Studio nesie tieto atribúty. Seriózne neseriózny výtvor totiž ponúka parodický pohľad...
Read more »